Ad Code

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ವೃತ್ತಿ-ಕೌಶಲ್ಯShow all
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಪ್ತಾಹ
ಲಘುವಾಹನ  ತರಬೇತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ಇ-ಶ್ರಮ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ; ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಫೆ.10 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ
 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ