ಕುಟುಂಬ

ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅಪ್ಪ

ಅಂತರ್ಮುಖಿ  ಅಪ್ಪ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಕನಸು ಕಾಣುವವನು ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕ…

Load More
That is All