ಉತ್ಸವ

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ ಈ ಬಾ…

ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕುರಿತು ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಅಸಮದಾನ

ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕುರಿತು ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಅಸಮದಾನ ತಲಕಾವೇರಿ…

ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಬವಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ದಿವಸ ಸರಕಾರಿ ರಜೆ ನೀಡಲು ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಒತ್ತಾಯ

ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಬವಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ದಿವಸ ಸರಕಾರಿ ರಜೆ ನೀಡಲು ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಒತ್ತಾಯ ದಸರಾಕ್ಕ…

Load More
That is All