ಗ್ರಾಮೀಣ

ವಿ.ಬಾಡಗ ಹೈ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಫೆ.22 ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ

ವಿ.ಬಾಡಗ ಹೈ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಫೆ.22 ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಡಿಕ…

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ" ಕುರಿತಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ" ಕುರಿತಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಲೋಕಾರ್…

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ

ಬೊಟ್ಟಿಯತ್ ಮೂಂದ್ ನಾಡ್ ಕೈಮುಡಿಕೆ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿರ್ಮಾನ ಈ ಬಾ…

ಕೊಡಗಿನ ಮಂದ್ ಮಾನಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ದೇವರ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒತ್ತಾಯ

ಕೊಡಗಿನ ಮಂದ್ ಮಾನಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ದೇವರ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅಖಿಲ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ …

Load More
That is All