Ad Code

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ಭಾಗಮಂಡಲ G PShow all
ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ (ಎಫ್‍ಎಸ್‍ಟಿಪಿ) ಉದ್ಘಾಟನೆ