ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರ್ಯಾಪ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರ್ಯಾಪ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೇ.2…

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ಸ್ವದೇಶ ದರ್ಶನ' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ʻಪರಿಸರʼ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ 6 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ: ಶ್ರೀ ಜಿ. ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ಸ್ವದೇಶ ದರ್ಶನ' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ʻಪರಿಸರʼ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ 6 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು …

Load More
That is All