Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ಮೂರ್ನಾಡು G PShow all
ಏಪ್ರಿಲ್‌ 13 ಮತ್ತು 14 ರಂದು ಕಾಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪನ್ನಂಗಾಲ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಮೂರ್ನಾಡು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ
ಮೂರ್ನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ