ಮಾಲ್ದಾರೆ G P

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ಸಕ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬೇಕು; ಸಮೀರ್‌ ಟಿ.ಎಸ್

ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ಸಕ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬೇಕು…

ಮಾಲ್ದಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಕೆ.ಜಿ.ಬೋಪಯ್ಯ

ಮಾಲ್ದಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ: ಕೆ.ಜಿ.ಬೋಪಯ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಜೂ.16: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್…

Load More
That is All