ಸಂಪಾದಕೀಯ - Editorial

ಚಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊದ್ದು ಮಲಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂತೆಂದು ತಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಳುವ ಸವಿಗನಸಿನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ….

(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 4 ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರ ದಿನ ಈ ನಿಮಿತ ವಿಶೇಷ ಸಂಪಾದಕೀಯ) (Photo by: Fran Stoppelman via Pintere…

ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಒಂದು ಹಳಿ ಹಿಡಿಯಿತೆಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ !

ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಒಂದು ಹಳಿ ಹಿಡಿಯಿತೆಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ !      ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ರೀತಿ, …

ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೀಗಳೆಯುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೀಗಳೆಯುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್…

Load More
That is All