Ad Code

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ವಿಜ್ಞಾನShow all
ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭೆ
ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ತಾರೆ ಜಮೀನ್‍ಫರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 7 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ತಾರಾಲಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಶಕ್ತಿ ಸಕ್ಷಮ ಬ್ಯುರೊ (BEE) 31ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
ಕೆಲವು ವಿಕಸನಗೊಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಲಿಥಿಯಂ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಪತ್ತೆ