Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Showing posts with the label CNCShow all
ಸೆ.1 ರಂದು ಕೊಡವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕೈಲ್ ಪೊವ್ದ್ ನಮ್ಮೆ ಆಚರಣೆ
ತೆರಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಯಿಂದ ಕೊಡವ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ
ಕೊಡವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ
CNC ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಲವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಸ್.ಟಿ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ