Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು-ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮShow all
ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯೆಡೆಗೆ ನನ್ನಚಿತ್ತ; ಎನ್. ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ನಾಯರ್
"ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ" ಕುರಿತಾದ ಕೈಪಿಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ಸಕ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬೇಕು; ಸಮೀರ್‌ ಟಿ.ಎಸ್
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ; ಮಣವಟ್ಟಿರ ಎನ್‌.ಕುಶಾಲಪ್ಪ (ಹರೀಶ್‌)