Ad Code

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ಆಧ್ಯಾತ್ಮShow all
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶದ "ಕಲ್ಪತರು" ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ {ಜನವರಿ 01 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆವ "ಕಲ್ಪತರು ದಿನ"ದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ}
ದೀಪ ಬೆಳಗೋಣ; ಬೆಳಗುತ್ತಾ…. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮನದೊಳಗಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಣ….
ತಲಕಾವೇರಿಯೆಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ
“ಮಣ್ಣುಂಡ ಬಾಯ ತೆರೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೆ ತೋರಿದ ಕೃಷ್ಣ; ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಪಾಡಲು ಮತಿಯು ಸಾಲದು…”