Ad Code

Responsive Advertisement
Showing posts with the label ಕೃಷಿShow all
ಕೊಡಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹ.
ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಅವಧಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ: ಬಾಂಡ್ ಗಣಪತಿ
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬರೆದುಕೊಡುವ ಫಾರಂ-3 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್‍ಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಡಿಸಿ ಮನವಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ "ಕಮಲಂ ಫ್ರೂಟ್" ಅಂದರೆ "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್" ಬೆಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ